Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Yeni Nesiller için Kurumsallaşmaya Yatırım

71 yıllık geçmişimizi koruyarak gelecek nesillere başarıyla aktarmak için kurumsallaşmaya yatırım yapmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. İnci Holding olarak kurumların sürdürülebilirliği için etkin yönetişim yapısının ve etkili iletişim mekanizmasının sağlıklı ve profesyonel yönetim araçları ile sürekli geliştirilmesini hedefliyoruz.  Etik Yönetim alanında kararlarımızı ve operasyonlarımızı kurumsal değerler ve etik anlayış çerçevesindeki mekanizmalarımızla hayata geçiriyor, Risk Yönetimi alanında ise finansal, operasyonel, stratejik ve çevresel riskleri tespit etmek, takip etmek ve olası olumsuz sonuçları minimize etmek için aksiyonlar alıyoruz. Ortak bir amaç için iş birlikleri geliştirmek ve karşılıklı değer yaratmak için global ortaklıklarımızı güçlendirerek ilerliyoruz.

Yeni Nesiller için Kurumsallaşmaya Yatırım

Yeni Nesiller için İnsana ve Topluma Yatırım

İşimizin ve yaklaşımlarımızın merkezinde “insan” ve “toplum” var. İnsan ve toplum merkezli tüm uygulamalarımızda; "Eğitime destek, geleceğe hizmet” bakış açısı ve üreten toplumu oluşturan güçlü bireyler yetiştirme amacı ile çocuk ve gençlere yönelik nitelikli eğitime katkı sağlıyor, sivil toplum kuruluşları ve platformlar kanalıyla kurumsal iş birlikleri kuruyor, bölge ekosistemine katkı sağlıyoruz. İnsana Yakışır İş Değer yaratma odağında insana yakışır, sürdürülebilir ekonomiyi büyüten ve toplumsal kalkınmaya destek olan işler ve politikalar ile istihdama katkı sağlıyoruz. Kadınların iş gücüne eşit şartlarda katılabilmelerini sağlayan, kadınların eşit haklara sahip olduğu, kadın liderlerin ve rol modellerin desteklendiği, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten uygulamalar ve süreçler geliştiriyoruz. 

Yeni Nesiller için İnsana ve Topluma Yatırım

Yeni Nesiller için Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketime Yatırım

İnci Holding ve grup şirketleri olarak şirketlerimizin üretimde kullanmış olduğu enerji gücünü yönetmek, enerji verimliliğini artırarak çevre üzerindeki etkisini azaltıcı aksiyonlar alıyoruz. Karbon salımını minimize etmeyi hedefliyor, Çevre Dostu Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi alanında değer zinciri içerisindeki yüksek standartları korurken, çevreye verilen zararı azaltan ve/veya yok eden ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Döngüsel Ekonomiye katkı sunma odağımızla birlikte atık yönetimine önem veriyor; atık yönetimi ile ilgili teknolojileri, ekonomik mekanizmalar paralelinde takip ediyoruz. Tedarik zincirindeki çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risklerini yönetiyor, tedarik zincirinin ÇSY performansını ölçümlemeyi hedefliyor ve performans artırıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz.  

Yeni Nesiller için Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketime Yatırım

Yeni Nesiller için İnovasyona Yatırım

Kaynakların daha akıllı ve daha sürdürülebilir kullanımını sağlama ve gelecekteki büyümeyi destekleyen inovasyon ile doğal kaynakları daha sorumlu bir şekilde yönetme ihtiyacımıza önemli çözümler buluyor ve inovasyonu aynı zamanda girişimciliğin merkezinde konumlandırıyoruz. Üniversiteler, araştırma kuruluşları, teknoloji şirketleri, rakipler, tedarikçiler, müşteriler ile iş birlikleri ile ekosistem yaklaşımını benimseyerek inovasyon süreçlerimizi daha etkili hale getiriyoruz. İnci Holding ve grup şirketlerinde girişim ekosistemini ve yeni teknolojileri kapsayan, iş süreçlerimizle ilişkilerini kuvvetlendiren yeni projelere ve ilişki ağlarına yönelik aktif çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yeni Nesiller için İnovasyona Yatırım
İNCİ HOLDİNG Sürdürülebilirlik RAPORLARI

İNCİ HOLDİNG Sürdürülebilirlik RAPORLARI

2022 2022 Sürdürülebilirlik Raporu

2022

2022 Sürdürülebilirlik Raporu

2021 2021 Sürdürülebilirlik Raporu

2021

2021 Sürdürülebilirlik Raporu