Medya Merkezi

Medya Merkezi
İnci Lojistik Büyüme Hedefi: “Müşterisinin - Müşterisinin Memnuniyeti”

İnci Lojistik Büyüme Hedefi: “Müşterisinin - Müşterisinin Memnuniyeti”

2 Temmuz 2017

Büyüme hedefi %20!

 

İnci Lojistik, 1997’de giderek artan, karmaşık hale gelen tedarik zinciri ihtiyaçlarına yanıt veren lider şirket olma hedefiyle yola çıktı. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı ve kararlı büyüme gösteren ve bir İnci Holding Şirketi olan İnci Lojistik, 2012’yi de son çeyrekteki durgunluğa rağmen yüzde 20 büyüme hedefine ulaşarak tamamladı. İnci Lojistik, 2013’te de büyüme hedefini yine yüzde 20 olarak belirledi. 

 

Yaratıcı tedarik zinciri yönetimi çözümleri ve kapıdan kapıya hizmetlerde müşteri memnuniyeti…

 

Depolama, dağıtım hizmetleri, uluslararası taşımacılık, proje taşımacılığı ve demiryolu gibi bir lojistik şirketinden beklenen klasik hizmetlerin yanında, özellikle “yaratıcı tedarik zinciri yönetimi çözümleri” konusunda önemli çalışmalar yapan İnci Lojistik, müşteri memnuniyeti ilkesini geliştirerek, sistemini, müşterinin müşterisini de memnun etmek üzerine kurdu. 

 

1 milyon TL’lik Bilgi Teknolojileri yatırımı yaptık!

 

İnci Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik: “Biz kendimizi müşterilerimizin partneri olarak görüyoruz. Dolayısıyla onların iç ve dış müşterilerindeki memnuniyetini geliştirmek bizim için en önde gelen hedef. Tedarik zincirinde; daha verimli süreçler ve modeller geliştirerek hem maliyette hem de süratte avantaj yaratan çözümler üretiyoruz.

 

Geçen yıl bu kapsamda yaklaşık 1 milyon TL’lik Bilgi Teknolojileri yatırımı yaptık. Bunun yüzde 60’lık kısmını Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi oluşturdu. Müşteri ilişkileri yönetimi için yeni modüller geliştirdik. Artık müşteriye verdiğimiz hizmetin servis kalitesini ölçebilir, görüntüleyebilir ve gelişmesi için daha sağlıklı projeler yapabilir duruma geldik. 2012’de müşteri sayımızı artırmamızda bu çalışmaların ciddi katkısını gördük” diye konuştu.

 

Lojistik, depolama ve dağıtım hizmetlerinde mühendislik çözümler sunuyoruz!

 

Tedarik zincirinde ana sanayi, yan sanayi ve perakendeye giden alanlarda müşterilerinin ihtiyaçlarına yenilikçi ve yapıcı çözümlerle hizmet sunduklarına dikkat çeken Elbirlik,

 

“Otomotiv, gıda, elektronik, beyaz eşya ve kimya başta olmak üzere pek çok sektöre hizmet veriyoruz. Organizasyon yapımız deniz ve hava taşımacılığı, uluslararası kara taşımacılığı, yurtiçi kara taşımacılığı ile depolama olmak üzere 4 ana başlıkta şekilleniyor.

 

Yoğun olarak çalıştığımız Avrupa, Asya ve Amerika’daki varış noktaları başta, yurtdışı altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin yurtiçindeki tedarik zinciri yapılarını daha verimli kılabilmek için depolama ve dağıtım faaliyetleri ile birlikte mühendislik çözümler de sunuyoruz” dedi. 

 

Lojistik sektörünün gelişimi, ülke gelişiminin aynasıdır!

 

Lojistik sektörünün ülke ekonomisinin canlılığı ile doğrudan orantılı olduğunu belirten Elbirlik, “Geçen yıl ilk 3 çeyrekte ekonomi oldukça canlıydı. Son çeyrekte ise biraz yavaşlama oldu. Fakat biz büyümemizi ülke ekonomisinin üzerine çıkarmayı ve müşteri portföyümüzü zenginleştirmeyi başardık. Geçen yıl 2011’e göre yüzde 20 büyüdük. Bu yıl da hizmetlerimizi geliştirmeyi, farklılaştırmayı, her dönemde olduğu gibi, müşterilerimize entegre lojistik çözümler, daha yaratıcı ve katma değeri yüksek hizmetler sunmayı hedefliyoruz. 

 

    Komple lojistik hizmet sunmak işin can damarı…

 

   İnci Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Elbirlik, “Stratejimizin

   temelini, müşterilerimizin tüm lojistik ihtiyaçlarında komple servis

   sağlayan çözüm ortağı haline gelmek oluşturuyor.  %20 olarak

   belirlediğimiz büyüme hedefimizi ancak müşterilerimize daha

   fazla entegre olarak, onların ve hatta onların müşterilerinin de

   memnuniyetlerini ölçümleyerek, arttırarak gerçekleştirebileceği-

   mizi biliyoruz. Bu da müşterilerimizle tedarik zinciri partneri olma-

   mızı gerekli kılıyor. İşte bu nedenlerle müşterilerimizin iç ve dış 

   müşterilerindeki memnuniyet derecesini korumayı ve arttırmayı

   önemli buluyoruz…” diyor.  

 

 

Depolamada güvenlik ve verimlilik işin püf noktası!...

 

Depolama faaliyetlerinin kapasitesi ile beraber güvenlik ve verimlilik standartlarını yükseltmek üzere yatırımlarını bu yıl da sürdüreceklerini anlatan Elbirlik, “Ayrıca müşterilerimize fiziki mal hareketinin yanında bilgi yönetiminde de daha kapsamlı hizmet sunmak üzere Bilgi Teknolojileri yatırımıyla beraber ekibimize yaptığımız insan kaynağı yatırımı ile envanter yönetimi konusundaki yetkinliklerimizi arttıracağız. Bünyemizde 200 kişi çalışıyor. Ağırlık beyaz yakalılarda olmak üzere çok genç ve dinamik bir ekibimiz var” dedi. 

 

Artık ancak “butik lojistik hizmeti” ile rekabet avantajı sağlanabilir…

 

Sektörün başlıca sıkıntısının “outsourcing”in (dış kaynak kullanımı) şirketler tarafından kullanımının yaygınlaşmaması olduğunu dile getiren Cihan Elbirlik, “Lojistik hizmet sağlayıcılarından en iyi faydalanan müşteriler, outsourcing konusunda verimli ve sistemli çalışan, süreçlerini ölçen şirketler. Özellikle rekabetçi olmayı hedefleyen KOBİ’lerin, süreçlerini tanımlayabildikleri işlerini; işin uzmanı olan ve ölçeği itibariyle verimlilik yaratabilecek lojistik hizmet sağlayıcılarına devretmeleri kaçınılmaz. İhracatta rekabetçiliğin önemi sürekli artıyor. Her kuruluş verimlilik projeleri arayışında. Lojistikteki yenilikler; sunduğumuz servis ve çözümlerin entegre olmasına doğru gidiyor. Yeni müşterilerimizde de gördüğümüz yeni talepler bunu destekliyor. ‘Butik lojistik’kavramı ile farklı ihtiyaca sahip her müşterimiz için farklı çözümler üretiyoruz. Tüm taşıma modlarını içeren ‘kapıdan kapıya hizmetler’ daha çok talep görüyor. Bunun altında yatan en önemli sebepler de maliyet düşürme ve hız. Servis portföyümüzü entegre bir şekilde sunuyor olmamız, bilgi akışını ve yönetimini en hızlı ve verimli şekilde yapmamızı, dolayısıyla müşterilerimize hem esnek hem de maliyet avantajlı servisler sunmamızı sağlıyor” diye konuştu.


Sosyal Medya'da Paylaş


Son Haberlerimiz