Medya Merkezi

Medya Merkezi
İnci Holding Aile İçi Şiddete Duvar Örüyor

İnci Holding Aile İçi Şiddete Duvar Örüyor

22 Haziran 2017

“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele İçin İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi”nin hazırlanmasına öncülük edecek politikalar geliştirmek için ilk adımı atan İnci Holding sözünü tuttu.

 

Kısa sürede çalışmaları tamamlayan İnci Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak, kadınların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddeti engelleyip iş hayatına aktif katılmalarını sağlayacak  ilkeleri açıkladı. İnci Holding ile bağlı iştiraklerinde, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele ve mağdurlara destek artık şirket politikası oldu.

 

İnci Holding “İş Yerinde Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası”nın hedeflerini şöyle belirledi:  

 

Eşitlikçi, sağlıklı, güvenli, şiddetin hiç bir türüne hoşgörü göstermeyen, dayanışmacı bir iş yeri kültürü yaratarak çalışanların şiddetle aralarına mesafe koymalarını sağlamak,

İş yerinde kadını bu konuda yetkinleştirerek şiddete maruz kalan kadınların bu durumu fark etmelerini ve şiddeti hayatlarından uzaklaştırmak için gerekli adımları atacak özgüvene sahip olmalarını sağlamak,

Aile içi şiddete yönelik şiddet vakalarında çalışanların şirketin politikaları ve yönergeleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamak,

Evde ve/veya aile içinde şiddete uğrayan çalışanların iş yerindeki konumunun ve kariyerinin bu durumdan en az seviyede etkilenmesini sağlayacak destek mekanizmalarını oluşturmak,

Şirketin örgütsel olanaklarını ve ilişkilerini kullanarak şirketin alt işveren ve tedarikçi şirketlerini de kapsayacak şekilde aile içi şiddetle mücadelenin genişletilmesini sağlamak,

Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren, güven ve saygıya dayalı iş yeri kültürünü oluşturmak için; başta tüm yönetim seviyesinde farkındalık yaratmak,

Şirketlerimizde gerekli tedbirleri alarak eğitim ve prosedürlerle de benimsenmesi ve uygulanması sağlamak

 

 

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, şirket politikası haline gelen aile içi şiddetle mücadele çerçevesinde, mağdur çalışanların her şartta korunacağını ve destekleneceğini söyledi. Şirket içinde öncelikle şiddetin ve şiddet türlerinin tanımlandığını belirten Neşe Gök, çalışanlarını bu konuda eğiteceklerini kaydetti. Gök, şöyle konuştu:

 

“Günlük hayatta birçok kez şahit olduk ve oluyoruz ki, aile içi şiddet çeşitli nedenlerle görmezden geliniyor.  İnci Holding olarak şiddeti, insan hakkı ihlali olmasının yanı sıra kadınların ekonomiye etkin katılımını engelleyen ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle, iş yerlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla başta kadına ve aile içi her türlü şiddete karşı duran bir iş kültürünün geliştirilmesini amaçlıyoruz. Aile içi şiddetle mücadele politikamız, İnci Holding çatısı altındaki tüm çalışanları ve yakınlarını kapsar. İnci Holding, uyguladığı idari prosedürlerle çalışanlarının güvenliği ve sağlığı için şiddet eylemlerine karşı güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, mağdurları korumayı ve onlara destek olmayı taahhüt eder.”


Sosyal Medya'da Paylaş


Son Haberlerimiz